Service 1

--

2011

--

2011

Quanzhou Shou contract heavy credit unit

2011

Fujian Shou contract heavy credit enterprise

2011

Famous trademark of Fujian Province

2011

Quanzhou industry and commerce credit good enterprise

2011

--

--

Fujian Shou contract heavy credit enterprise

2014~2015

--

2014